Training, Coaching en lezingen

Vanuit de gedachte dat er steeds iets nieuws te ontdekken is,  voeren we coach- en trainingstrajecten uit op het gebied van:
persoonlijke ontwikkeling, HRM, leiderschap, coachen en kennis en vaardigheden t.a.v. alle facetten van interieurinrichting. Training en coaching is maatwerk en zullen we dan in opdracht bespreken en uitvoeren. Heb je een vraag m.b.t. bovenstaande thema’s, neem gerust contact met ons op. We zullen dan in een vrijblijvend overleg samen onderzoeken wat mogelijkheden zijn en hoe wij daarin een rol kunnen spelen.

Coaching
Persoonlijke Ontwikkeling

Interieurinrichting

Lezingen

Coaching en persoonlijke Ontwikkeling

Wil je beter keuzes kunnen maken en daar ook actie op ondernemen? Wil je je effectiviteit vergroten? Wil je de belemmeringen die je tegenkomt (zowel privé als op je werk) positief ombuigen? Wil je afstand nemen van valkuilen waar je telkens weer in lijkt te stappen? Wil je gaan doen wat je echt werkelijk wilt? Ben je toe aan een volgende stap in je loopbaan en weet je nog niet goed hoe die eruit komt te zien? Wil je je leidinggevende skills eens onder de loep nemen?

Misschien is voor jou de tijd gekomen, om vragen die je hebt samen professioneel aan te pakken.

We onderzoeken tijdens (een gratis) intakegesprek samen jouw vraag, zodat je weet waar je mee aan de slag gaat. Wat wil je dat het traject jou uiteindelijk concreet oplevert. Wanneer is het coachtraject voor jou zinvol geweest? 

Onze aanpak is gericht op wat je in de toekomst concreet wilt bereiken. Dat betekent dat je gaat kijken wat je heel concreet kunt doen om je effectiviteit te vergroten. We ondersteunen je om voor jou betekenisvolle progressie te boeken. Betekenisvolle progressie betekent dat je echt, concrete vooruitgang boekt op voor jou interessante en belangrijke thema’s.

De basisgedachte is dat voor iedereen specifieke zelf bedachte oplossingen door de klant voor problemen het beste werken. Tevens is de basisgedachte dat ieder mens competent is om zijn eigen problemen op te lossen. Je gaat onderzoeken wat voor jou WEL werkt. De oplossingen ontstaan door ‘zinvolle’ vragen van de coach.

We richten ons erop dat jij onderzoekt wat mogelijke oplossingen kunnen zijn en zullen in principe geen analyses doen waarom voor jou dingen NIET werken.

Uitgangspunt is dus dat we samen onderzoeken waar je goed in bent, waar je talenten liggen en hoe je die nog effectiever in kunt zetten?

Kennis & Vaardigheden m.b.t. interieurinrichting

Hoe onderscheid jij je als interieurinrichter in een steeds veranderende omgeving? Hoe zorg je ervoor dat de klant voor jouw bedrijf kiest?

Uiteraard weet je het antwoord al, namelijk door steeds betere kwaliteit en service-op-maat te bieden voor de klant? Dus door excellent te presteren.

Dat betekent dat jouw hele bedrijf gefocust moet zijn op wat er echt toe doet om de prestaties van jouw bedrijf te verbeteren. Je weet natuurlijk ook dat daarbij jouw medewerkers het verschil maken. Zij nemen elke dag weer vele beslissingen, die van invloed zijn op de prestaties van jouw bedrijf. Om de klant optimaal te kunnen bedienen, moeten jouw medewerkers over voldoende kennis en vaardigheden beschikken. Juist in de branche van interieurinrichting is kennis van materiaal en de toepassing erg van belang.

Wij denken dat kennis en vaardigheden voor medewerkers in de interieurinrichting bestaan uit een aantal hoofdonderdelen.

 1. Tekening lezen
 2. Inmeten (van projecten),
 3. Materialenkennis en -toepassing
 4. Offertes maken
 5. Stijlenleer

 

1. Tekening lezen                                                

In dit hoofdonderdeel gaat het om het leren begrijpen van een (bouw)tekening. Tekening lezen is voor een medewerker in een interieurinrichting een voorwaarde om de klant te woord te kunnen staan. Daarbij kunnen o.a. de volgende thema’s aan de orde komen:

 • Legenda kunnen lezen,
 • Vanuit schaal kunnen werken,
 • Kunnen beoordelen van wandaanzichten

2. Inmeten (van projecten)

Bij dit hoofdonderdeel zal steeds aangesloten worden bij de tekening van de klant. Daarbij kunnen o.a. de volgende thema’s aan de orde komen:
A: Inmeten vanVloeren en wanden

 • Raambekleding (inclusief zonwering)
 • Keuken en badkamers

B: Op locatie beoordelen van technische (on)mogelijkheden

3. Materialenkennis en – toepassing*)

Bij dit hoofdonderdeel is ook de tekening van de klant het uitgangspunt. De volgende thema’s zijn mogelijk:

 • Vloeren (hard en zacht)
 • Wanden en raambekleding (inclusief zonwering)
 • Keukens, badkamers, slapen en meubels

*) in overleg kijken we welke sub-thema’s aan de orde kunnen komen

4. Offertes maken

De klant wil graag weten wat de kosten zullen zijn van de keuzes die hij gemaakt heeft. Wanneer je wilt dat een medewerker ook dit (niet onbelangrijke) deel voor zijn rekening kan nemen, is kennis van offertes maken een must.

5. Stijlenleer

Als extra achtergrondinformatie bieden we het onderdeel stijlenleer aan. In hoeverre is het noodzakelijk dat de medewerker ook bekend is met de verschillende stijlen van bijvoorbeeld de meubels waar hij mee werkt en waar hij adviezen over geeft. In hoeverre wil je dat je medewerker ook daarin gesprekspartner kan zijn voor de klant.

Contact

Heb je een vraag voor je bedrijf in interieurinrichting op het gebied van ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van jouw medewerkers?Uiteraard is er van alles mogelijk. Wij willen graag met jou meedenken over wat voor jouw bedrijf van belang is. Neem gerust contact met ons op. Je kunt dat doen door het contactformulier in te vullen en naar ons te mailen. We nemen dan binnen 48 uur contact met je op om geheel vrijblijvend eventueel een afspraak te maken en je vraag samen te bespreken. We zullen jouw vraag dan (ook geheel vrijblijvend) omzetten in een offerte, waarin ons aanbod en de kosten beschreven worden. Het verplicht je tot niets.

Lezingen geven 

Vanuit een jarenlange ervaring als docent en HR manager kunt u me inhuren als gastspreker om een lezing te verzorgen. De thema’s liggen op het brede terrein van:

HRM,  daarbij kunt ur denken aan thema’s als: ‘Het nieuwe beoordelen’, ‘Talentmanagement’, ‘Hoe richt u de performance van uw medewerkers op uw organisatie’, etc.

Coaching en Leiderschap, daarbij kunt u denken aan hoe coaching in uw organisatie door zowel leidinggevenden, adviseurs, consultenten als begeleiders het verschil kan maken.

Ik kom graag met u in gesprek om te onderzoeken wat ik op deze terreinen voor u kan betekenen. Uiteraard is daarbij maatwerk het uitgangspunt.

Dus neem gerust contact met me op door gebruik te maken van het onderstaande formulier.

Contactformulier Training, Coaching en als gastspreker.

Je kunt op dit contactformulier aangeven dat we contact met je moeten opnemen. Je kunt aangeven waarover en welke vraag, opdracht je voor ons hebt. We nemen dan binnen 48 uur contact met je op.

Met vriendelijke groet,
Jos Stempher en Wim Hardon

Ik wil graag benaderd worden i.v.m. een vraag rondom:

7 + 8 =